Jak na montáž umyvadla? Průvodce krok za krokem

Montáž umyvadla může představovat významný úkol pro majitele domovů nebo nájemníky, kteří se snaží ušetřit peníze za instalatéra. Ačkoliv to může vypadat jako náročná úloha, se správnými nástroji je montáž umyvadla hračka. Pojďme si říct, co je potřeba při montáži umyvadla, a nebo jak umyvadlo namontovat na desku?

Co budete potřebovat?

 • Umyvadlo
 • Vodovodní potřeby (trubky, odpadní spojky, těsnění, uzávěry, hadičky)
 • Montážní sada pro umyvadlo (závěsné šrouby, těsnění, matice)
 • Klíče a kleště
 • Silikonový tmel
 • Metr
 • Vodováha
 • Nůž
 • Případně vrtačku a šroubovák

 

Jak postupovat při montáži umyvadla?

1) Příprava

Začněte tím, že odstavíte přívod vody k místu instalace umyvadla. Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály. Mějte po ruce všechny potřebné vodovodní součástky.

Jak tedy začít?

 1. Vypnutí vody: Před zahájením instalace musíte odstavit přívod vody k místu, kde se bude umyvadlo instalovat. Obvykle to znamená uzavření vodovodních ventilů, které jsou umístěné na potrubí vedoucí k umyvadle. Případně může být potřeba uzavřít hlavní přívod vody do celého objektu/bytu.

 2. Shromáždění nástrojů a materiálů: Před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály. To zahrnuje nejen nové umyvadlo a montážní sadu, ale také nářadí, jako například: klíče a kleště, silikonový tmel, měřicí pásku, vodováhu, hákový nůž a případně vrták a šroubovák. Toto jsou základní nástroje, které budete potřebovat pro úspěšnou instalaci.

 3. Přehled vodovodních součástí: Důkladně se seznamte se všemi součástmi, které budete během instalace používat. K tomu patří trubky, odpadní spojky, těsnění, uzávěry a hadičky. Správná znalost těchto prvků a jejich správné použití je zásadní pro úspěšnou instalaci.

2) Odstranění starého umyvadla

Pokud nahrazujete staré umyvadlo, budete muset nejprve odstranit staré umyvadlo. Při odstraňování starého umyvadla je důležité postupovat opatrně, abyste nezničili stávající vodovodní instalaci nebo nedošlo k úniku vody. Jak postupovat?

 1. Odpojte přívod vody: Většinou se nachází páka nebo ventil, který ovládá přívod vody k umyvadlu. Zatáhněte páku nebo otočte ventil, aby jste odstavili přívod vody. Tím se zabrání nekontrolovanému vypouštění vody během demontáže umyvadla.

 2. Odpojte odpad: Na zadní straně umyvadla by měla být spojka, která připojuje umyvadlo k odpadnímu potrubí. Tuto spojku uvolněte - mohou být potřeba kleště, pokud je spojka příliš pevná.

 3. Odstraňte umyvadlo: Jakmile je umyvadlo odpojeno od vodovodního systému, může být odstraněno. Umyvadlo je obvykle připevněno ke zdi nebo k podložce pomocí šroubů nebo nýtů. Ty uvolněte a pečlivě umyvadlo odstraňte.

 4. Vyčištění místa instalace: Po odstranění umyvadla byste měli mít dostatek prostoru pro instalaci nového. Před tím však musíte místo instalace řádně vyčistit. Odstraňte všechny zbytky těsnění, tmelu nebo jiného materiálu, který by mohl bránit v instalaci nového umyvadla.

3) Namontování nového umyvadla

Tento krok začíná přípravou místa, kde se umyvadlo bude nacházet. Hlavním cílem je zajistit, aby bylo umyvadlo ve správné výšce.

 1. Vyznačení pozice: Předtím, než umyvadlo namontujete, je důležité si vyznačit, kde bude umyvadlo viset. K tomu použijte měřicí pásku a vodováhu. Vodováha vám pomůže zajistit, že umyvadlo bude rovně. Vyznačte si pozici montážních otvorů na stěně či skříňce. Mějte na paměti, že umyvadlo by mělo být v dostatečné výšce pro pohodlné používání a mělo by mít dostatek místa pro připojení potrubí.

 2. Vyvrtání otvorů: Po vyznačení pozice budete muset vyvrtat otvory do zdi nebo skříňky pro montážní šrouby. K tomu použijte vrták. Mějte na paměti, že velikost a hloubka otvorů by měla odpovídat velikosti montážních šroubů, které dodává výrobce umyvadla.

 3. Montáž umyvadla: Po vyvrtání otvorů můžete přiložit umyvadlo ke zdi a vložit montážní šrouby do předvrtaných otvorů. Následně na šrouby nasadíte umyvadlo a utáhněte matice, které drží umyvadlo na místě. Při utahování dbejte na to, abyste umyvadlo nepoškodili. Umyvadlo by mělo být bezpečně uchyceno a stabilní.

4) Připojení vodovodních spojů

 1. Připojení odpadního potrubí k umyvadlu: Odpadní potrubí je typicky flexibilní plastová nebo kovová trubka, která je připojena k odpadnímu otvoru umyvadla. Na jednom konci trubky by měla být spojka, kterou lze utáhnout na odpadní otvor umyvadla. Ujistěte se, že je těsnění správně umístěno. Těsnění by mělo být umístěno mezi odpadním otvorem a spojkou odpadního potrubí.

5) Kontrola a závěrečné úpravy

Poté, co jste připojili všechny vodovodní spoje, je důležité provést kontrolu, abyste se ujistili, že je vše správně nainstalováno a neprosakuje žádná voda.

 1. Otevření přívodu vody: Nyní otevřete přívod vody a pozorujte, jak voda proudí do a z umyvadla. Ověřte, že voda proudí hladce a bez problémů.

 2. Kontrola na přítomnost úniků: Důkladně zkontrolujte všechny spoje - přívod vody, odpad a také spojení mezi umyvadlem a stěnou. Hledejte známky vlhkosti nebo kapající vody. Pokud najdete nějaké, mohlo by to znamenat, že spojení nebylo správně utaženo, nebo že těsnění není správně umístěno.

 3. Úprava spojů: Pokud zjistíte nějaké úniky, zkontrolujte a utáhněte spoje, které jsou zdrojem problému. Buďte ale opatrní, abyste je nepřetáhli. Příliš silné utažení může poškodit těsnění a vytvořit další problémy.

 4. Těsnění umyvadla: Jakmile jste si jisti, že všechny spoje jsou těsné a bez úniků, můžete okolo umyvadla vytvořit těsnící lem. Použijte silikonový tmel a naneste ho kolem okrajů umyvadla tam, kde se setkává se stěnou. Tento krok zabrání prosakování vody za umyvadlo, což by mohlo vést k poškození stěny.

 5. Sušení: Po nanesení těsnícího lemu nechejte tmel dostatečně zaschnout. Doba sušení se může lišit v závislosti na značce těsnění, ale obecně by mělo být bezpečné používat umyvadlo během několika hodin.

jak-namontovat-umyvadlo-na-skrinku

Jak namontovat umyvadlo se skříňkou?

Montáž umyvadla se skříňkou, může představovat náročný úkol, ale s trochou trpělivosti a pečlivým plánováním to zvládne každý. Tento odborný článek vás provede kroky montáže umyvadla se skříňkou.

Co budete potřebovat?

 • Umyvadlo se skříňkou
 • Vodovodní potřeby (trubky, odpadní spojky, těsnění, uzávěry, hadičky)
 • Klíče a kleště
 • Silikonový tmel
 • Měřicí pásku
 • Vodováha
 • Případně vrták a šroubovák

Postup montáže umyvadla se skříňkou

 1. Příprava: Před začátkem montáže je důležité ujistit se, že máte dostatek prostoru pro instalaci umyvadlového bloku. Odstavte přívod vody k místu instalace a zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.

 2. Montáž skříňky: Sledujte instrukce výrobce pro sestavení a instalaci skříňky. Pokud je to nutné, vyvrtávejte otvory do zdi pro upevnění skříňky. Ujistěte se, že skříňka je rovně a pevně připevněna ke stěně.

 3. Připojení umyvadla k skříňce: Umístěte umyvadlo na skříňku a ujistěte se, že je správně vycentrováno a bezpečně umístěno. Použijte silikonový tmel na okrajích umyvadla, kde se setkává se skříňkou, aby se vytvořil voděodolný těsnící lem.

 4. Připojení vodovodních spojů: Nejprve připojte odpadní potrubí k odpadnímu otvoru umyvadla. Ujistěte se, že je těsnění správně umístěno a utáhněte spojku. Poté připojte hadičky k přívodním ventilkům a připojte je k umyvadle. Utáhněte matice, ale dbejte na to, abyste je nepřetáhli a nepoškodili tím těsnění.

 5. Kontrola a závěrečné úpravy: Po dokončení instalace otevřete přívod vody a zkontrolujte všechny spoje na přítomnost úniků. Pokud nejsou žádné úniky, vaše instalace je úspěšná. Pokud najdete úniky, zkontrolujte spoje a těsnění a podle potřeby je utáhněte.

 

Montáž umyvadla na desku

 1. Příprava: Prvním krokem je vyměření a vyřezání otvoru v desce, do kterého bude umyvadlo umístěno. Na desce si označte, kde bude střed umyvadla, a poté využijte šablonu dodanou s umyvadlem (nebo si vytvořte vlastní podle rozměrů umyvadla), abyste vyměřili přesný tvar a velikost otvoru.

 2. Měření a řezání otvorů: Prvním krokem je vyměření a vyřezání otvoru v desce, do kterého bude umyvadlo umístěno. Na desce si označte, kde bude střed umyvadla, a poté využijte šablonu dodanou s umyvadlem (nebo si vytvořte vlastní podle rozměrů umyvadla), abyste vyměřili přesný tvar a velikost otvoru.

 3. Instalace umyvadla: Před vložením umyvadla do vyřezaného otvoru naneste silikonový tmel na spodní stranu okraje umyvadla. Tím zajistíte těsnost spoje mezi umyvadlem a deskou a zabráníte pronikání vody. Poté pečlivě vložte umyvadlo do otvoru a jemně ho přitlačte, abyste zajistili dobrý kontakt s tmelovou vrstvou. Pomocí čistého hadříku odstraňte přebytečný tmel, který by vytékal zpoza okrajů umyvadla.

 4. Připevnění umyvadla: Montážní sada pro umyvadlo by měla obsahovat klipy nebo šrouby pro připevnění umyvadla k desce. Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci těchto prvků. Běžně se šrouby nebo klipy připevňují ke spodní straně desky a zajistí tak stabilní a pevné spojení mezi umyvadlem a deskou.

 5. Připevnění vodovodních spojů: Posledním krokem je připojení vodovodních spojů k umyvadle - přívod vody a odtok. Pokud jste neskládali staré umyvadlo, budou pravděpodobně potřeba i nové hadice pro připojení k přívodním ventilkům. Odpadní potrubí bude také potřeba přizpůsobit nové výšce umyvadla.

Vyberte si umyvadla podle parametrů